Euthamia occidentalis - Western goldenrod Previous   Index   Next