Equisetum telmateia - Giant horsetail (fertile shoot) Previous   Index   Next