Stephanomeria cichoriacea - Tejon milk-aster (white) Previous   Index   Next